Nicholas Nilsson

Arkeolog, fil kand. GIS-samordnare

Ekonomiansvarig, Metodutveckling och GIS. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning och 3D-modellering. Specialområde: Järnåldersboplatser.

Arkeologi

Fler medarbetare från Arkeologi:

Publikationer av Nicholas på hemsidan: 73


Alseda – Järnforsen, Inför ombyggnation av väg 127, Alseda, Skirö och Ökna socken i Vetlanda kommun samt Järeda socken i Hultfreds kommun, Jönköpings och Kalmar län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. Kulturmiljö, arkeologi. Arkeologisk rapport 2003:50

Arkeologisk förundersökning

Björnhovda 25:2

Bläcksvampen Tegelviken

Borgmästaren 8

Brandvakten 4

Förundersökning av kv Björken 22

Gladhammars gruvor

Gladhammars gruvor

Gång- och cykelväg från Blomstermåla till Mönsterås

Gärdslösa gilleshus

Klinta 1:2

Krafslösa 4:20

Krafslösa 6:1

Kronobäcks klosterkyrkoruin

Kulturhistorisk utredning

Kv Åldermannen

Mören - Ett boplatsområde från sten- och järnålder

Mörghult, röjningsrösen och björnbärssly

Riksväg 34, Stora Alby-Glahytt

Rostningsplatser och stenbrott vid Brånahult

Stadsparken

Stadsparken i Kalmar inför byggande av nytt konstmuseum

Stenåsa 3:3

Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik

Transformatorstation vid Borgholms slott

Vassmolösa

Genom boplatslämningar över Åbyån. Särskild arkeologisk undersökning 1992.

Bredsättra kyrka 1:1

Rinkaby 9:2, 13:3

Omvärldsanalys kring digital kunskapsförmedling 2015.

Det digitala Sandby borg – Årsrapport 2015

I den medeltida sakristian vid Bredsättra kyrka. Arkeologisk förundersökning 2012

Gärdslösa Gilleshus

Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik

Mycket vind vid Lerkaka

Ny värme vid Räpplinge kyrka

Mören – Ett boplatsområde från sten- och järnålder

Spår av gyllene vendeltid

Trafikplats Rinkabyholm

Korngatan – ett stycke 1600-tal

Mycket glas i källare och brunnar

Kv Åldermannen

Platsen för bastionen Gustavus Primus – Då och nu

Stadsparken i Kalmar inför byggandet av nytt konstmuseum

Stadsparken – Vatten- och fjärrvärmenedläggning inför det nya konstmuseet

Hagbygärde

Borgmästaren 8

Brandvakten 4

Krafslösa 4:20 – En boplats från sten- och bronsålder med överlagrande röjningsrösen

Krafslösa 6:1, Bilprovningen

Genom boplatslämningar över Åbyån

Kronobäcks klosterkyrkoruin – Förundersökning inför byggandet av ny informationsbyggnad 2009-2010

Liv eller död vid Mellstaby

Fornlämningar vid Möllstorpsgatan

Rostningsplatser och stenbrott vid Brånahult

Gladhammars gruvor

Mörghult, röjningsrösen och björnbärssly

Gladhammars gruvor FU

Publik förstudie inför utbyggnad av E4

Gång- och cykelväg mellan Timmernabben och Mönsterås

Vad döljer sig vid källaren i Kronobäck?

Hossmo – borttagning av väg

Rostockaholme – var det en smedja?

GC-väg Timmernabben–Mönsterås

Tidigneolitikum i Köpingsvik

Del av Öjaby 28:1

Ett båtsmanstorp berättar

Båtsmanstorpet Långnäs 93

Vraken i kvarteret Eldaren

Gravröset i Snurrom

Boplats och gravar vid Norra Bergundasjön

Förundersökning av röse samt angränsande mark

19 Blogginlägg av Nicholas:


Bokrecension ”Kring katedralen i Lund”

Ge järnet!

Torg och gator i Gamla stan

Nu är det hugget i sten!

Den gamla Korngatan

Arkeologi i ett annat universum

Gladhammarundersöknngen lever vidare!

Gladhammarundersökningen pågår för fullt!

Gladhammar - Igen!

Solen skiner – snön smälter…..

Att nå ut.

NU är den klar – Gladhammar rapporten!

Gladhammarrapporten är på gång!

Gamla stadsmuren i fokus.

Stads-GIS KÖPINGSVIK

Bokrecension: ”Domkyrkan i Lund”

Kalmar Storkyrka

Hårda tag i Skåningsmåla

Botten är nära!