Sandra Lundholm

Arkeolog, fil. mag

Kompetens: Fältarkeologi, GIS  

Specialområde: Mesolitikum (våtmarksundersökningar)

Arbetar med projektledning och arkeologiska undersökningar och har särskild kompetens och erfarenhet av undersökningar om förhistorisk tid, i synnerhet boplats- och gravundersökningar stenålder och järnålder. Sandra har erfarenhet från stadsarkeologiska undersökningar i Växjö, Norrköping och Göteborg. Hon arbetar också med fyndhantering samt publik arkeologi och förmedling.

0480-45 13 77