Andreas Emilsson

Arkeolog, fil mag

Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, GIS Specialområde: Mesolitikum (våtmarksundersökningar), förhistorisk agrararkeologi, det rituella odlingslandskapet under brons- och järnålder.

Arkeologi

Fler medarbetare från Arkeologi:

Publikationer av Andreas på hemsidan: 37


RAÄ Ljungby 59:1. En boplats från vikingatid - tidig medeltid

Schaktningsövervakning inom Huseby gamla bytomt

Arkeologisk förundersökning inom Lekaryds by

Stortorget i Växjö. Arkeologisk förundersökning 2014.

E4 Ljungby Toftanäs

Siggehorva

Vattenläcka vid Växjö domkyrka

Skyttlahagen

Del av Vimmerby 3:3 – Fossil åker, stensättning och boplats

Väg E22 Delen Lösen-Jämjö

Odlingslämningar och gravar i Snurrom

Sandby borg III

Arkeologi i Kronobergsgatan

Vimmerby 3:3 – Fossil åkermark, stensättningar och boplatslämningar

Fossil åker, gravar och färdväg inom Bergkvara 6:1

Tidigneolitikum i Köpingsvik

Del av Öjaby 28:1

Öjaby 28:1 – Fossil åkermark, möjliga gravar, kolning och härdar inom Öjaby 28:1

Fossil åkermark och kolbotten i Älmhult

Västra Jäts bytomt

E4 Ljungby – delsträcka syd

Boplats och gravar vid Norra Bergundasjön

Öjabymotet – Förundersökning av fossil åker och boplats inom Öjabymotet 2019

Ekenäs 1:18

Össlöv AU

Eka AU2

Under Kånna kyrkogårdsmur

Ramsås 1:5

Furuby 2:70

Schaktnings­övervakning inom Söraby kyrkogård

Anneberg

Mobilmast i Öjaby

Vid Eka industriområde

Busshållplats vid Huseby

Fossil åker inom Lövhult 1:6

Bredband inom Huseby bytomt

Kvarteret Regulatorn