Cecilia Ring

Arkeolog fil.kand

Handläggning. Kompetens: Fältarkeologi, stadsarkeologi, murverksdokumentation. Specialområde: Stadslager medeltid- historisk tid, kyrkor.

Arkeologi

Fler medarbetare från Arkeologi:

Publikationer av Cecilia på hemsidan: 143


1600-talets befästningsmur i Kv Tenngjutaren 3

Arkeologisk förundersökning inför uppförandet av carport på Eriksöre 40:1

Aspen 26

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Den gamla muren tittar fram

Domkyrkan 1:1

Eketorp 2005

Enen 4

Exploateringsplaner i Ljungby.

Fjärrvärme på Gasterlyckan. Förundersökning 2010.

Förundersökning av Aspen 11

Förundersökning av Gåtebo

Förundersökning av Kalmar slott

Förundersökning av Kroka 3:11

Förundersökning inom del Raä 239

Gångar i parken till Nygårds herrgård

Hotell Skansen

Hörninge 4:2

Kabeldragning Halltorp

Klinta 5:23, Gröndals camping

Kläckeberga kyrka

Kristinelund - Ett gravfält från förromersk järnålder

Kronobäcks klosterkyrkoruin

Kulltorp - Ett gravfält från förromersk järnålder

Kv Domherren 18, en del av S:ta Gertruds kyrkogård

Kv Rådmannen 6

Kvarteret Domherren 11, 12 och 18

Kölbygärde - Bronsåldersboplatser i ett fossilt odlingslandskap

Murar på södra borggården

Nytt golv i Långlöts kor

Parkdepån i gamla stan

Parkförvaltningen, Gamla Stan 2:4

Rapport

Rapport

Rapport

Revsudden

Rivna hus och gamla gränser

Rv 25, förbifart trekanten

Rv 25, förbifart trekanten

Rv 25, förbifart trekanten

RV 25, förbifart Trekanten

Ryssby kyrka

S:a kyrkogården

Schaktning för brandsäkring vid Pelarne kyrka

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Slottsvägen

Stadsparken i Kalmar inför byggande av nytt konstmuseum

Stenåldersboplatser i Rödsle

Undersökning av Björnhovda 2:17 mfl

Undersökning av Hulterstads kyrka

Utredning inför villabebyggelse i Björnhovda 25:2

Va-ledning intill gravfält Raä 7 och 8.

Väntorp - Stensättning och skärvstensröse i fossilt kulturlandskap från yngre bronsålder till nyare tid

Överodlat gravfält i Skogsby

Övertäckning av medeltida kulturlager i Ryssby kyrka

Gärdslösa kyrkogård

Högsrum kyrkogård

Långlöt kyrkogård

Runsten kyrkogård

Räpplinge kyrkogård

Tveta kyrkogård

Fågelfors kyrkogård

Fagerhults kyrkogård

Långemåla kyrkogård

Åby kyrkogård

Arby kyrkogård

Dörby kyrkogård

Förlösa kyrkogård

Hagby kyrkogård

Halltorp kyrkogård

Hossmo kyrkogård

Kläckeberga kyrkogård

Ljungby kyrkogård

Ryssby kyrkogård

Voxtorp kyrkogård

Södra kyrkogården i Kalmar

Ås kyrkogård

Kastlösa kyrkogård

Resmo kyrkogård

Segerstads kyrkogård

Smedby kyrkogård

Ventlinge kyrkogård

Påboda 5:6. Arkeologisk förundersökning 1991. Arkeologisk utredning 2001.

Kabeldragning Halltorp

Klinta 5:23, Gröndals camping

Nytt golv i Långlöts kor

Förundersökning inom del Raä 239

Schaktövervakning inför VA-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Ny toalettbyggnad på Borgholms slott

Restaurang Höjden

Kölbygärde – Bronsåldersboplatser i ett fossilt odlingslandskap

Kulltorp – Ett gravfält från förromersk järnålder

Väntorp – Stensättning och skärvstensröse i fossilt kulturlandskap från yngre bronsålder till nyare tid

Kristinelund – Ett gravfält från förromersk järnålder

En damm intill Emån

Kulturmiljöanalys över Rinkabyholm och Norra Kalmar

Prakthus i Gamla stan?

Västerport

Hiss i rum 54 på Kalmar slott

Fjärrvärme på Gasterlyckan

Rivna hus och gamla gränser

VA-ledning intill gravfält Raä 7 och 8

Den gamla muren tittar fram

Aspen 26

Murar på södra borggården

Skelett under trottoaren

Valnötsträdet 1 och 2

Del av Kv Koljan

Fjärrvärme Odengatan

Stadsparken i Kalmar inför byggandet av nytt konstmuseum

Domkyrkan 1:1

Parkdepån i Gamla stan

Kv Domherren 18, en del av S:ta Gertruds kyrkogård

Domherren 18

Ledningsdragning på Björkenäs

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Kläckeberga kyrka

Exploateringsplaner i Ljungby

Rv 25, förbifart Trekanten

Övertäckning av medeltida kulturlager i Ryssby kyrka

Ryssby kyrka

Kronobäcks klosterkyrkoruin

Ny sporthall vid Gårdby skola

Utredning inför VA mellan Torslunda och Kåtorp

Utredning inför villabebyggelse i Björnhovda 25:2

Hotell Skansen

Överodlat gravfält i Skogsby

Stenåldersboplatser i Rödsle

Brandgravar i Misterhult

Påboda 5:6

Sprinklersystem, Frödinge kyrka

Kulturmiljöutredning inför planerad täktverksamhet – Mörghult

Ett benhus vid Kläckeberga kyrka

Replösa – boplats och hantverksområde från vikingatid och tidig medeltid

Ingen borgruin

Arkeologi i Kronobergsgatan

Hagbytorp, en senmesolitisk basboplats

Solberga 4:14

Gravröset i Snurrom

Schaktningsövervakning inför ny busskur, Marhult

En kolbotten i Hovmantorp

Odlingsrösen i Gummatorp

Förundersökning av område med fossil åkermark på Sjösås 1:280

6 Blogginlägg av Cecilia:


Inte alla arkeologer går i ide under vintern

Som om de precis hade lämnat det

Mitt liv som Indiana Jones

Det var en man!

Att lägga pussel med en kakelugn

Undersökning på Kalmar slott