Cecilia Ring

Arkeolog fil.kand

Kompetens: Fältarkeologi, stadsarkeologi, murverksdokumentation

Specialområde: Stadslager medeltid- historisk tid, kyrkor

Arbetar med projektledning och arkeologiska undersökningar och har särskild kompetens och erfarenhet från

  • stadsarkeologiska undersökningar medeltid och historisk tid i Kalmar, Växjö, Västervik, Jönköping och Göteborg
  • boplats- och gravundersökningar, i synnerhet järnålder och medeltid.

Cecilia arbetar även med kyrkoarkeologiska uppdrag och murverksdokumentationer, handläggning samt med fyndhantering.

0480-45 13 29