Johan Åstrand

Arkeolog, fil kand

Förestår Växjö-kontoret. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, järnålder och historisk tid. Specialområde: Fornlämningar i Kronobergs län, medeltida järnhantering.

Arkeologi

Fler medarbetare från Arkeologi:

Publikationer av Johan på hemsidan: 53


Blästbrukslämningar i Brånahult

Boplatslämningar, kolningsgropar och tjärdalar.

Boplatslämningar, kolningsgropar och tjärdalar

Efter Stormen

Fossil åkermark

Kalmar slott, grävning för åskledare

Rostningsplatser och stenbrott vid Brånahult

Slaggvarpsprojektet

Söderåkra församlingshem

Vedgårdsholmen, Skeppsbrogatan; VA och P-plats

Scenbyggnad i Linnéparken

Två rapporter från Växjö stad 2014. Mellan domkyrkan och Karolinerhuset. Kulturlager i Linnégatan.

Stortorget i Växjö. Arkeologisk förundersökning 2014.

Gång och cykelväg vid Strykjärnet

Skolgatan och Nygatan

Sanatoriet 3

Siggehorva

En tidigmedeltida gård i Prästhag

Slaggvarp och stormskador

Boplatslämningar, kolningsgropar och tjärdalar

Fossil åkermark

Rostningsplatser och stenbrott vid Brånahult

Järnframställning i skogen – blästbrukslämningar och stenbrott i Brånahult

Söderåkra församlingshem

I stadens utkant – arkeologi vid Försvarsgården, Växjö

Fjärrvärme i Linnégatan

Gårdveda

Replösa – boplats och hantverksområde från vikingatid och tidig medeltid

Väg E22 Delen Lösen-Jämjö

Arkeologi i Kronobergsgatan

Sandgärdsgatan

Markaryds kyrka

Fossil åker, gravar och färdväg inom Bergkvara 6:1

Åryd – järn och glas

Del av Öjaby 28:1

Kvarteret Sunaman 2

Ur släkten Trolles skafferi

Norrby

Eka

Elledning längs E22 vid Ramdala

Gravfält RAÄ 60 i Öjaby

Ekeberga kyrkogård – Schaktningsövervakning 2019

Hemmesjö gamla kyrka

Broarna till Kronobergs slottsruin

Gravröset i Sanatoriet 29

Ledningsgrävning vid Nöttja kyrka

Domprostens fiskdamm och lektorskans källare

Parken vid Torparängen

Belysning vid Sölvesborgs slott

Anneberg

Stockbåten i Skirsjön

Lenhovda södra industriområde

Väg 25