Gröna stugan på Ängö i Kalmar

Klyvaren 6 på Ängö, i folkmun även kallad Gröna stugan, har varit ett omdiskuterat hus under många år. Ägaren, CA Fastigheter, har velat använda tomten för nybyggnation medan länsmuseet har lyft fram att huset på platsen har höga kulturhistoriska värden. Länsmuseet har föreslagit restaurering och komplettering av byggnaden och även i sista hand flytt av huset till en tomt intill.  År 2010 tog länsmuseet fram en kulturhistorisk utredning om fastigheten på uppdrag av fastighetsägaren. Många Kalmarbor eller sådana med anknytning till Kalmar hör av sig till museet med frågor om fastigheten och därför har vi valt att lägga ut den kulturhistoriska utredningen här. Så kan alla läsa om huset och dess historia. På försommaren 2019 beviljade Kalmar kommun fastighetsägarens ansökan om att riva huset.

Uppdrag: Kulturhistorisk utredning

År: 2010

Ort: Kalmar, Kalmar kommun

Beställare: CA Fastigheter

Ansvarig byggnadsantikvarie: Magdalena Jonsson

Rapport: Kulturhistorisk utredning om så kallade Gröna stugan på Ängö i Kalmar (pdf)

En grävskopa river Gröna stugan på Ängö i Kalmar