Lönneberga kyrka

Lönneberga kyrka uppfördes 1870-1872 med ritningar av byggmästare Granqvist från Eksjö och som bearbetas av arkitekten Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet.

Kyrkan byggdes då i en nyklassicistisk stil med ljus putsad fasad och ett tak belagt med järnplåt.

Exteriör renovering utfördes 2016 föranledda av uppmärksammade fuktproblem i kyrkan. Äkta och inaktiv hussvamp kunde under renoveringen konstateras varför också två luftavfuktare installerades i krypgrunden. Renovering av taket på samtliga delar av kyrkan samt fasadarbeten på tornet ingick i renoveringen. Arbetet kunde utökas med hjälp utav kyrkoantikvarisk ersättning då också långhusets fasader, samt måleri av dörrar och fönster renoverades.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan vid exteriör renovering

År: 2017

Ort: Lönneberga, Högsby kommun

Beställare: Aspelands pastorat

Ansvarig byggnadsantikvarie: Liselotte Jumme

Rapport: Antikvarisk medverkan vid exteriör renovering av Lönneberga kyrka (pdf)