Hemligheten

Projektet Hemligheten började med Kalmarförfattaren, fotografen och konstnären Jan Nordström och hans bok med samma namn – Hemligheten. Boken blev till en utställning här på länsmuseet och låg även till grund för det samarbete som inleddes mellan museet och Samordningsförbundet i Kalmar län under 2021. Inom ramen för detta samarbete togs en workshop fram kring mående och psykisk hälsa, sprungen ur Jans bok. Workshopens målgrupp var 16–20 åringar i Kalmar län med problematisk skolfrånvaro, s.k. ”hemmasittare” i dagligt tal. Genom ett omfattande referensgruppsarbete togs en diskussions-workshop fram som fokuserade på ”vardags-mående” och s.k. självledarskap, dvs. hur man kan hitta enkla verktyg för att påverka sitt eget mående. För att jobba förebyggande, beslutades det att workshopen skulle genomföras med gymnasielever på skolor ute i länet.

Under hösten 2022, hölls workshops och samtal med sammanlagt 590 gymnasieungdomar runt om i Kalmar län. Det blev många givande samtal kring allt ifrån sociala medier, vad göra för att vända en dålig dag, till hur man hittar platser som ger kraft och en välbehövlig paus i en stressig vardag. Museets pedagoger fick en möjlighet till en inblick i vardagen hos en grupp som inte alltid är så lätt att få hit till länsmuseet – våra tonåringar. Gymnasieungdomarna har generöst delat med sig av sina erfarenheter och tankar kring hur det är att vara ung i Kalmar län 2022. Resultatet? Det ÄR svårt att vara ung idag med de ökade krav som kommer genom sociala medier och en ganska tuff omvärld formad av pandemi, konflikter och det ekonomiska nuläget. Men efter att ha mött eleverna i samband med workshopen, så känns det som om dagens tonåringar, med rätt stöd, kommer att bli en generation som är väldigt medveten om sin omvärld, de utmaningar den står inför och som samtidigt är villig att ta sig an framtiden med nyfikenhet, värme och engagemang.

Projektets period

September 2021 – December 2022

Samarbetspartners

Samordningsförbundet i Kalmar län