Skeppsvraket i kvarteret Eldaren, Universitetskajen Kalmar

När ett marinbiologiskt laboratorium skulle byggas inom kvarteret Eldaren på Barlastholmen i Kalmar år 1997, blottlades skrovet på ett ca. 21 meter långt skeppsvrak. Arkeologer från Kalmar läns museum tillkallades till platsen för att dokumentera det unika fyndet. Skeppsvraket visade sig ha tillhört en typ av transport- och handelsfartyg från 1700-talet. Den här typen av fartyg har sitt ursprung i en holländsk skeppsbyggartradition som generellt går under benämningen galiot. Med anledning av att den planerade byggnationen inte skulle påverka skeppsvraket fick det ligga skyddat kvar i jorden i nästan 21 år. Men när det nya campusområdet för Linnéuniversitetet skulle byggas på platsen fick skeppsvraket se dagens ljus igen. Den här gången blev man tvungen att flytta det 38 ton tunga skeppsvraket, för att lämna plats åt det nya universitetsbiblioteket. Arkeologer från Kalmar läns museum tillkallades än en gång till för att dokumentera och undersöka fyndet med nyare metoder och för att övervaka det exceptionella arbetsföretaget.

Trots att vraket ligger välskyddat på ny plats under jord kan du se skeppsvraket på den plats där det en gång låg. Du använder din egen mobiltelefon för att se en 3D-modell av vraket när du besöker universitetsbiblioteket.

Du kan även läsa mer om vraket, och andra vrak funna på samma plats, och varför de låg där den låg i rapporten ”Vraken i kvarteret Eldaren”.

Ort: Kalmar

Ansvarig: Nicholas Nilsson, Lars Einarsson (arkeologi), Ivonne Dutra Leivas (publikt)

År: 2018/2019