Arkeologisk och marinarkeologisk konservering

Kalmar läns museum utför uppdrag inom alla materialkategorier inom arkeologisk och marinarkeologisk konservering.  Förutom att fördröja nedbrytningsprocesser och stabilisera föremålen arbetar konservatorerna för att ta fram originalytor och göra föremålen läsbara och tillgängliga för utställning och forskning. Vi har en stor kapacitet för omhändertagande av vattendränkt organiskt material. Behandlingen för detta material utförs ofta genom frystorkning under vakuum. Kalmar läns museum har en av de största anläggningarna för frystorkskonservering i Sverige och vår vakuumfrystork är över 5 meter lång.

Vi arbetar också med metallföremål samt glas- och keramik. Metallföremål prepareras fram på lämpligt sätt, till exempel mikroblästring eller för hand under mikroskop, och stabiliseras genom väl beprövade metoder. I vårt konserveringslaboratorium har vi också tillgång till vakuumimpregnering samt röntgen.

Föremål som hittas i jord eller vatten har bevarats tack vare speciella fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i omgivningen. Då fynden tas upp ur marken eller vattnet förändras dessa, ljus och syre kommer till och ofta påbörjas då en snabb nedbrytning. Därför är konservering en viktig del i arkeologisk verksamhet.