Bebyggelsehistorisk utredning för kvarteren Banken, Lejonet och delar av Hushållet i Västerviks centrum

Vi har genomfört en bebyggelsehistorisk utredning för kvarteren Banken, Lejonet och delar av Hushållet inför en ny detaljplan i Västerviks centrum. Platsens läge som knutpunkt vid Stora torget har varit viktig och haft hög status i staden. Byggnaderna kring Stora torget präglas av sekelskiftes monumentala byggnader såsom bankpalats och varuhus. Kvarteren i stadsrummet representerar och uttrycker stadens historiska identitet som handelsstad och den stora utveckling som skedde kring förra sekelskiftet.

Utredningen gjordes i samband med en ny detaljplan för området och togs fram av Västerviks kommun. Fokus ligger på kulturhistorisk karaktärsbeskrivning, särskilt betydelsefulla och värdefulla karaktärsdrag, strukturer och objekt. Till rapporten hör även antikvariska rekommendationer och förändringars konsekvenser för kulturmiljön.

Uppdrag: Bebyggelsehistorisk utredning inför framtagandet av en ny detaljplan i Västerviks centrum

År: 2017

Ort: Västervik, Västerviks kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Ellen Ronsten

Beställare: Samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun

Rapport: Bebyggelsehistorisk utredning inför framtagandet av en ny detaljplan i Västerviks centrum (pdf)