Ellen Ronsten

Byggnadsantikvarie

Kompetens: Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden enligt plan- och bygglagen

Antikvarisk medverkan i samband med olika byggnadsvårdsåtgärder samt antikvariska utredningsuppdrag.

0480-45 13 71