Andreas Juhl

Enhetschef & Marknadschef

Är ansvarig för museets personals om arbetar inom pedagogisk verksamhet, utställningar, kostymateljén, publika program, försäljning, kommunikation och marknadsföring. Till enheten hör även länsmuseets butik, restaurang och kafé.

0480-45 13 03