Ulrika Söderström

Arkeolog, Fil. lic., doktorand Grasca

Kompetens: Hållbarhet, fältarkeologi, kommunikation, publik arkeologi

Specialområde: Bronsålder, tidig medeltid, hållbar stadsutveckling

Arbetar med arkeologiska undersökningar och har särskild kompetens och erfarenhet av boplats- och gravundersökningar förhistorisk tid, i synnerhet vikingatida och medeltida hamn- och handelsplatser på Öland och Gotland. Torparkeologi och glasbruksmiljöer. Ulrika har specialistkompetens publik arkeologi och kommunikation i arkeologiska projekt. Hon arbetar med hållbar utveckling och gestaltning av livsmiljöer med kulturmiljö som resurs, vilket hon också skriver en avhandling om.

0480-45 13 32