Pyssel- och utflyktsguider

Projektet har tagit fram två länsövergripande pyssel- och utflyktsguider för barnfamiljer. De är gratis och finns att hämta på bibliotek, museum, turistbyråer och många besöksmål runt om i hela länet.

Upptäck unika historiska Kalmar län

Broschyren beskriver 122 olika platser i länet som alla har koppling till kulturarvet. Det kan till exempel vara en plats, spännande personer eller speciell natur. Urvalet har gjorts med kommunerna och hembygdsförbunden.

Målet är att öka intresset för historiska besöksmål i länet och att få människor att åka ut till de här platserna vilket innebär att man indirekt gynnar den lokala turistnäringen som hotell, kaféer och restauranger.

Broschyren riktar sig till barn och deras familjer.

Utflyktsguiden ”Upptäck unika historiska Kalmar län” på svenska (pdf)

Utflyktsguiden ”Upptäck unika historiska Kalmar län” på arabiska (pdf)

Utflyktsguiden ”Upptäck unika historiska Kalmar län” på kurmanji (pdf)

The excursion guide ”Explore uniquely historical Kalmar Öland” in English (pdf)

Ausflugsführer ”Entdecke die besondere historische provinz Kalmar” auf Deutsch (pdf)

Hembygdsgårdar & utflyktstips

Broschyren ”Hembygdsgårdar & utflyktstips” samlar hembygdsföreningarnas bästa tips på besöksmål – en del välkända och andra okända.

Hembygdsföreningarna i länet har själva haft möjligheten att föreslå besöksmål i sitt närområde. En del har föreslagit sin egen hembygdsgård medan andra har föreslagit andra intressanta platser som är värda ett besök.

Totalt finns det 87 olika besöksmål i broschyren. Det finns också 23 intressanta livsöden med koppling till länets kommuner. Och naturligtvis finns alla länets 118 hembygdsföreningar med. Allt är utmärkt på en karta så att det ska bli lätt att hitta. Innehållet i broschyren är framtaget av hembygdsrörelsen själva. De har valt ut platserna som beskrivs och personerna som porträtteras.

Målet med trycksaken är dels att inspirera till besök på de beskrivna platserna. Men också att skapa förståelse för länets historia.

Utflyktsguiden ”Hembygdsgårdar & utflyktstips” på svenska (pdf)

Utflyktsguide.