Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

Kalmar läns museum arbetar sedan 2015 tillsammans med Västerviks kommun för att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram. Västervik är Kalmar läns största kommun sett till ytan. Det gamla kulturmiljöprogrammet från år 1986 omfattar 162 miljöer. Alla miljöer besöks på nytt och de som bedöms ska vara med i det nya programmet får en ny beskrivning och historik. Eftersom arbetet omfattar så många miljöer har kommunen indelats i etapper och 2020 gör vi den sista etappen med inventering i fält. Under 2021 kommer materialet att sammanställas. I nuläget finns de genomförda etappernas områdesbeskrivningar publicerade på kommunens hemsida.

Uppdrag: Framtagande av kulturmiljöprogram

År: 2015-2021

Ort: Västerviks kommun

Beställare: Västerviks kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Magdalena Jonsson

Rapport: Förslag till kulturmiljöprofil för Västerviks kommun (pdf)

Länkar: Västervik kommuns kulturmiljöprogram (vastervik.se, nytt fönster)