Strövtåg i Tjustbygden

Strövtåg i Tjustbygden

Med Magdalena Jonsson, byggnadsantikvarie, Kalmar läns museum
Länsmuseets stora inventering av kulturmiljöer i Västervik har gått i mål! Välkommen till en kväll om kommunens dolda pärlor i landskapet. Med hjälp av bilder från inventeringen berättar antikvarie Magdalena Jonsson om fornlämningar, järnbruk, jordbruk, skogsbruk, skärgård, samhällenas utveckling under 1900-talet och mycket mer som uppmärksammats i inventeringen. Miljöerna speglar kommunens historia och visar hur det Västervik vi känner idag har vuxit fram under århundradena.

Föreläsningen hålls på Västerviks museum och livesänds också därifrån. Du kan alltså välja mellan att ta del av föreläsningen på plats i Västervik, vid din skärm hemma vid samma tidpunkt eller som repris vid ett senare tillfälle.