Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik

Nu är den bebyggelsehistoriska utredningen för de båda samhällena Påskallavik och Vånevik i Oskarshamns kommun klar. På uppdrag av kommunen har Kalmar läns museum undersökt hur bebyggelsen i de båda kustsamhällena vuxit fram och vad som idag utmärker bebyggelsen i olika områden. Båda samhällena är en del av riksintresset “Em-Påskallavik – Vånevik”. En översyn av riksintresset pågår och utredningen har tagits fram som ett led i det arbetet. Ett förslag är att ge riksintresset nya avgränsningar samt att döpa om det till “Smålands stenhuggarkust” för att bättre fokusera på riksintressets kärna det vill säga stenhuggeriindustrin.

Uppdrag: Bebyggelsehistorisk utredning

År: 2015

Ort: Påskallavik och Vånevik, Oskarshamns kommun

Ansvariga byggnadsantikvarier: Richard Edlund och Magdalena Jonsson

Beställare: Oskarshamns kommun

Rapport: Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik (pdf)