""

Richard Edlund

Byggnadsantikvarie

Antikvarisk medverkan och kontroll. Kulturhistoriska konsekvensbeskrivningar och utredningar. Profan och kyrkliga miljöer. Kalmar slott och Borgholms slottsruin.

0480-45 13 43