""

Susann Johannisson

Byggnadsantikvarie

Certifierad sakkunnig för kulturvärden enligt PBL, rådgivning byggnadsvård, antikvarisk medverkan, kulturhistoriska utredningar och utvecklingsprojekt. Särskild innriktning på Glasrikets kulturmiljöer, stråtak, väderkvarnar och ängslador.

0480-45 13 42