Susann Johannisson

Bebyggelseantikvarie

Certifierad sakkunnig för kulturvärden enligt PBL, rådgivning byggnadsvård, antikvarisk medverkan, kulturhistoriska utredningar och utvecklingsprojekt. Särskild innriktning på Glasrikets kulturmiljöer, stråtak, väderkvarnar och ängslador.

Byggnadsvård

Ladda ner CV (126 kB)