Jan Westergren

Byggnadsantikvarie

Kompetens: Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden enligt plan- och bygglagen

Kulturhistoriska utredningar. Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arbetar mest på Öland och i Kalmar.

0480-45 13 18