Donera till Kulturarvsfonden

Genom att donera en ekonomisk gåva till Kulturarvsfonden bidrar du till att vi kan fortsätta berätta den unika historien om Kalmar läns förflutna, nutid och framtid för nuvarande och kommande generationer.  

Fondens syfte och ändamål

Syftet med Kulturarvsfonden är att hantera de ändamålsbestämda gåvor och testamentariska förordnanden som Stiftelsen Kalmar läns museum får. Kulturarvsfondens ändamål är att möjliggöra finansiering av forskning, kunskapsuppbyggnad, förmedling och utveckling av och kring kulturarv och kulturarvsplatser i Kalmar län. 

Första miljonen

Första målet är att bygga upp ett kapital om inledningsvis en (1) miljon. Först då får fondens avkastning användas i enlighet med fondens syfte. Ju större fonden blir desto mer kan vi göra och vidareutveckla Kalmar läns museums arbete på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Det handlar både om framåtsträvande utveckling men i lika hög grad om vikten är att succesivt och långsiktigt bygga upp ett kapital. Det är bara avkastningen på kapitalet som får användas för fondens ändamål. Målsättningen är att fonden på sikt ska nå ett värde av 50 miljoner.

Tillskott till fonden sker i filantropisk anda genom gåvor från företag, organisationer och privatpersoner. Hittills har tio personer och organisationer donerat 271 000 kronor till fonden. Vi tror och hoppas att det finns fler personer som vill ge tillbaka till samhället och följa initiativet. 

Så kan du donera

Du kan stödja Kulturarvsfonden genom gåvobrev eller göra fonden till förmånstagare i ditt testamente. 

Gåvobrev

Det går att skriva gåvobrevet fysiskt på plats på Kalmar läns museum eller digitalt. Inbetalning sker efter att gåvobrevet är signerat. 

Kontakta museichefen Örjan Molander via orjan.molander@kalmarlansmuseum.se eller 0480-45 13 05 för mer information. 

Testamente

Går du i tankarna att skriva in Kulturarvsfonden i ditt testamente? Kontakta museichefen Örjan Molander via orjan.molander@kalmarlansmuseum.se eller 0480-45 13 05 för mer information.