Köpvillkor

Allmänt

Dessa köpevillkor gäller för alla köp via webbplatsen www.kalmarlansmuseum.se. När du genomför köp lämnar du en bindande beställning till Kalmar läns museum organisationsnummer 832400–4087 och är således betalningsskyldig för det du beställt. Kalmar läns museum är bunden att genomföra din beställning först när du fått en orderbekräftelse på ditt köp. En orderbekräftelse skickas alltid till din e-postadress så snart som möjligt efter att du genomfört din beställning.

Villkor för köp

För att kunna göra ett köp via vår webbplats måste du acceptera köpevillkoren samt ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillåtelse att göra ett köp. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar när du genomför ditt köp är korrekta och fullständiga.

Priser

Samtliga priser är angivna i svenska kronor inkl. moms. Vid eventuella prisändringar gäller det pris som är aktuellt vid kundens beställningstillfälle.

Fraktkostnader

Du kan alltid se din aktuella fraktkostnad i din varukorg innan du bekräftar din order.

Leveranstid

Varor skickar senast tre dagar efter orderbekräftelse. Digitala produkter levereras samma dag via e-post.

Betalning

Betalning sker vid köptillfället.

Leverans av digitala produkter

Digitala produkter levereras via e-post, vanligtvis samma dag som köpet görs.

Ej uthämtade paket

För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 149 kr.

Årskort

Ditt årskort är personligt och ger dig fri entré under 12 månader från dess att du aktiverat årskortet. Årskortet uppvisas vid varje besök. Årskort pensionär är personligt för dig som pensionär. Kortet gäller mot uppvisande av pensionärsintyg.

Entrébiljetter

Entrébiljetter är giltiga för det datum och den tid som står angivet på biljetten. Som privatperson kan du avboka dina biljetter med fri återbetalning fram till och med dagen innan besöket. För företag kan biljetter fritt avbokas/ombokas 24 timmar i förväg. Därefter debiteras 80% av bokningsvärdet

Evenemangsbiljetter

Evenemangsbiljetter är giltiga för det datum och den tid som står angivet på biljetten. Ångerrätten gäller inte för evenemang. Däremot vid inställt evenemang erbjuds möjlighet att boka om eller pengar tillbaka för köpet.

Ångerrätt

Ångerrätt tillämpas enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Konsumenter har 14 dagars ångerrätt vid köp av produkter via Webbplatsen. Om ditt köp avser en vara, börjar ångerfristen löpa från dagen efter att du mottagit varan. Om ditt köp avser en tjänst, börjar ångerfristen löpa från dagen efter avtalet ingåtts och du har mottagit en orderbekräftelse. Ångerrätten gäller inte för varor som är livsmedel eller dagligvaror som snabbt kan försämras. Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang. För att utöva din ångerrätt ska du tydligt och klart meddela Kalmar läns museum detta via e-post eller telefon innan ångerfristen löpt ut, kontaktuppgifter hittar du här. Du kan använda denna blankett från Konsumentverket för att utöva ångerrätten, men du behöver inte använda blanketten för att utöva din ångerrätt. Återbetalning på grund av utövad ångerrätt sker utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att du meddelat att du ångrar dig, eller om det gäller en vara efter att den returnerats. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning ska det göras utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar från det att du åberopat ångerrätt. Om varans kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kan avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning komma att göras. Du betalar själv för returen tillbaka. Lägg varan i dess originalförpackning (om den hade någon). Det är viktigt att du förpackar varan med ett yttre emballage så att originalförpackningen är skyddad, klistra aldrig returetiketten direkt på originalförpackningen. Bifoga en kopia på orderbekräftelsen eller liknande där ordernummer och kunduppgifter framgår. Saknas den informationen i paketet kan vi inte se att returen kommer från dig. Spara alltid kvitto och sändningsnummer som styrker returen tills dess att returen är mottagen av oss. Om du begär att få nyttja din entrébiljett eller annan tjänst innan ångerfristen har löpt ut och tjänsten fullgöras helt innan du utövat din ångerrätt, samtycker du till att ångerrätten upphör i samband med fullgörandet. Om du begär att få nyttja ditt årskort eller annan tjänst innan ångerfristen har löpt ut och tjänsten endast delvis har fullgjorts när du utövar din ångerrätt, har du rätt att få återbetalning av priset med avdrag för den summa som motsvarar värdet av nyttjad tjänst. Detta innebär att du kommer vara skyldig att betala fullpris för eventuella besök som du redan har gjort under ångerrättsperioden.

Reklamation

Om du har fått en defekt eller felexpedierad Produkt så önskar Kalmar läns museum att du i första hand kontaktar Kalmar läns museum och beskriver problemet. Reklamationen kan du göra på plats på Kalmar läns museum, via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter finner du här. Reklamation ska alltid framföras inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt att Produkten du köpt av Kalmar läns museum inte motsvarar dina förväntningar. Om reklamation inte sker i rätt tid, förlorar du din reklamationsrätt. Om du är konsument, anses du alltid ha lämnat din reklamation i rätt tid om meddelande lämnats inom 2 månader efter att du märkt felet. För konsumenter går reklamationsrätten förlorad senast 3 år från att denne tagit emot varan. För köpare som är näringsidkare gäller istället att reklamationsrätten går förlorad senast 2 år från det att denne tagit emot varan. Om reklamation skett i rätt tid och det finns grund för reklamationen, kommer Kalmar läns museum göra sitt yttersta för att åtgärda felet. Är det inte möjligt att åtgärda felet, kommer du att få instruktioner från Kalmar läns museum om hur du ska gå till väga för att istället få omleverans av eller prisavdrag för den felaktiga produkten. Om du är missnöjd med Kalmar läns museums hantering av din reklamation, har du som är konsument rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”). ARN gör opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Kalmar läns museum följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Mer information om ARN och anmälningsprocessen hittar du på arn.se.

Ändringar

Kalmar läns museum förbehåller sig rätten att när som helst ändra Kalmar läns museums dagliga program. Köp av årskort eller entrébiljetter garanterar således inte förekomsten av en viss föreställning och utgör därför inte grund för reklamation.

Befrielsegrunder

Varken du eller Kalmar läns museum ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet om bristen beror på en omständighet som ligger utanför partens kontroll (”Befrielsegrund”). En sådan befrielsegrund kan t.ex. vara myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, naturkatastrof, olyckshändelse av större omfattning, krig eller terroristattack, tekniska problem eller annan omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Som befrielsegrund för Kalmar läns museum anses även den omständigheten att en underleverantör till Kalmar läns museum drabbas av en omständighet som enligt ovan ska anses som befrielsegrund. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Tvister

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal och där köparen är näringsidkare avgörs i svensk allmän domstol.

Personuppgiftsbehandling

Kalmar läns museum är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med ditt köp av Produkter. Dessa personuppgifter behandlas i syfte att fullgöra avtalet med dig och att uppfylla vissa lagkrav. För mer information om hur Kalmar läns museum behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, vänligen se Kalmar läns museums integritetspolicy.