Sandby borg och storgården i Skogsby

Med FD Helena Victor och FD Ludvig Papmehl-Dufay, LNU

Kan livet och massakern i Sandby borg under folkvandringstid kopplas ihop med den samtida bebyggelsen i Skogsby på västra Öland? I Skogsby finns Ölands största husgrund och Ludvig har lett utgrävningarna av ett stormannakök där.

Medverkande

Helena Victor

Ludvig Papmehl-Dufay