Livesändning 24-05-08 kl.18:00

Senaste nytt från borgprojektet

Arkeologi //

Ölands ringborgar och den laborativa fältarkeologin

Professor Sven Isaksson berättar under föreläsningen om vad som ska undersökas i projektet och hur. Han berättar dessutom om vad som gjorts innan arkeologerna börjat gräva.

Klimatförändringar, smittsamma sjukdomar och krigföring har varit i fokus inom arkeologisk forskning tidigare. Det finns dock få studier, om ens några, som har haft tillräckligt hög upplösning i tid och rum för att kunna åskådliggöra deras effekter på förhistoriska samhällen i detalj. Huvudsyftet med forskningsprogrammet ”Kris, konflikt och klimat” är därför att göra just detta. Vi ska undersöka en period känd för klimatförändringar, konflikter och samhällskriser, 300-700 e. Kr., inom en mycket väldefinierad geografisk region: Öland. Vi siktar dessutom in oss på ett av de mer framträdande inslagen i den öländska fornlämningsmiljön från denna tid, nämligen ringborgarna. För att kunna ta fram de högupplösta data vi behöver för att klarlägga deras olika användningsfaser, deras funktioner och samhälleliga roll i relation till samhällskriser och klimatförändringar kommer vi att ta hjälp av en lång rad laborativa analystekniker och metoder.

Forskningsprogrammet håller på i åtta år (2023-2030) och vi har precis börjat. Föredraget kommer därför att handla lite om sådant vi tänker göra, men framför allt om sådant som vi har gjort innan vi börjat gräva.

Forskningsprogrammet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum, med professor Kerstin Lidén vid Stockholms universitet som projektledare.

Föreläsare
Sven Isaksson, professor i laborativ arkeologi vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Medverkande

Sven Isaksson