Så återupptäcktes Sörby borg – Ölands största fornborg

Med årets Ölänning 2022 – Jan-Henrik Fallgren, arkeolog

Man visste att den hade funnits, men inte var den hade legat. 2021 upptäckte arkeologen Jan-Henrik Fallgren Sörby borg: Ölands största fornborg som hade nämnts i en avhandling från tidigt 1700-tal men som därefter hade varit bortglömd i mer än 300 år. Under kvällen berättar Jan-Henrik Fallgren om hur han lyckades lokalisera Sörby borg till Kvinnö, en landtunga vid Skedemosse. Under järnåldern fanns här en mosse där man offrade till gudarna, numera är det en utdikad sjö.

Så här beskriver han upptäckten med egna ord: ”När jag kom fram såg jag att här fanns resterna av en större ringmur som hade avgränsat den västligaste delen av ön. Jag kunde konstatera att den faktiskt såg ut som en förstörd fornborg av öländskt snitt. Men jag tyckte det hela var för märkligt och tänkte inte mera på det just då, utan for tillbaka hem till Aberdeen igen. … Men flera månader senare vaknade jag en kväll och mindes vissa speciella ägoförhållanden kring Skedemosse och Kvinnö. Jag mindes att det fanns ett samband med byn Sörby och Kvinnö och just då kopplade jag ihop det som jag sett där med uppgiften från 1704 om en fornborg i området som kallades för Sörbyborg. En borg som dittills aldrig hade kunnat identifieras.”

Prenumerera på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/

Medverkande

Jan-Henrik Fallgren

Arkeolog