Baltic Sea Time Travels for Community Building (BSTT)

Kalmar läns museum har tillsammans med kulturarvsorganisationer i Estland, Lettland, Litauen, Finland, Tyskland, Polen och Sverige ett transnationellt utbyte och samarbete kring utveckling av tidsresemetoden genom projektet Baltic Sea Time Travels for Community Building (BSTT). Projektet som startade hösten 2022 ska samordna organisationer som har arbetat med tidsresemetodiken under lång tid. Syftet är att möta varandra, dela erfarenheter och utifrån det styra, anpassa och främja utvecklingen av metoden och dess användningsområde.

Tidsresemetodiken är en pedagogisk metod som Kalmar läns museum utvecklade under 1980-talet och som har spritt till hela världen. Metoden utgår från det lokala kulturarvet och består av en process i form av ett rollspel. I rollspelet är alla deltagarna aktiva och delaktiga i olika praktiska aktiviteter samtidigt som de diskuterar angelägna frågeställningar som till exempel makt, jämställdhet, miljö, migration eller demokrati. Genom att utveckla metoden kan förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Projektet ska bidra till att stärka tidsmetodikens förmåga att möta morgondagens samhällsutveckling. Inom Östersjöområdet finns det många kulturella likheter och att samarbeta över de geografiska gränserna med kulturen som verktyg.

Samarbetet kommer framför allt bestå av nätverksträffar, såväl fysiska som digitala, där olika teman ska lyftas. Det kommer bland annat handla om metodutveckling, aktuella utmaningar i Östersjöområdet och förutsättningar för internationella samarbeten i vår region.

Projektets period

Oktober 2022 – mars 2024

Finansiering

Projektet har fått finansiering av Svenska Institutet.