Ny skrift om sjöbodar på Öland!

Så berättar Maj Svensson 85 år om fisket på Öland i den nya skrift om sjöbodar som länsmuseet har skrivit på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län. Sjöboden är en del av Ölands bebyggelse som här beskrivs med nytagna foton. Texten berättar om hur bodarna har använts och vad man bör tänka på när det är dags för att underhålla dem. Det är de två antikvarierna Magnus Johansson och Lotta Lamke som inventerat, skrivit och fotograferat sjöbodar från Långe Jan i söder till Långe Erik norr. Skriften finns att köpa hos oss på länsmuseet men kan också laddas hem gratis från länsstyrelsen med hjälp av denna länk. Ladda ner Sjöbodar på Öland som PDF»