Unik bok återfunnen på Öland.

Wulfschmidt var en mindre framgånsrik militär som hade ett stort intresse för lantbruk. Han var framförallt verksam på västkusten. Boken Bondestolpe är en samling av beskrivningar och enkla ritningar på diverse jordbruksredskap, fångstanordningar m m som fattiga bönder själva skulle kunna bygga. Ville man kunde man beställa mera exakta ritningar. Ett slags Clas Olsson-kataloger fast på 1700-talet! Wulfschmidt verkar själv ha stått bakom tryckningen och det är troligen en av anledningarna till att det finns flera varianter av boken.

En teori är faktiskt att han själv ägde tryckstockarna och tryckte böcker allt eftersom de efterfrågades. Vi vet att han var här i Kalmar i början av 1780-talet.  Med hjälp av en kungörelse från länsstyrelsen skickar han ut boken för påseende till församlingarna med erbjudande om att köpa den. Hur han lyckades med detta vet vi inte men i Gräsgård köpte man tydligen en av hans böcker.

Spridningen på 1700-talet är osäker men klart är att så många exemplar av boken inte har överlevt till våra dagar.  Boken är tryckt på ett tunt papper och dessutom var den ju tänkt som en form av katalog som man skulle använda praktiskt. Exemplaret från Gräsgård är i väldigt fint skick; en och annan fläck och ett mindre angrepp av skadeinsekter är rätt bra för en bok med den åldern.

 Bilddigitaliseringsgruppen scannade boken som sedan lades ut på webben. Församlingen ska ha en visning av såväl boken som den scannade version i samband med aktiviteter i kyrkan under allhelgona. Bläddra i boken här»