Vi söker målerikonservator och föremålsantikvarie till flytt av samlingar

Kalmar läns museum har fått extra medel av Kalmar läns museums finansiella stiftare, Kalmar kommun och Region Kalmar län, för flytt och uppordning av föremålssamlingarna. Därför har Samlingsenheten initierat ett stort projekt som löper under 2024-2026. Arbetet innebär att flytta och uppordna föremål från museibyggnaden till Kalmar läns museums föremålsmagasin. Hela Samlingsenhetens personalstyrka och delar av museets övriga personal kommer att vara involverade. Nu söker vi en målerikonservator och en föremålsantikvarie kan komplettera vårt team under projektet.

Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • fotografera, registrera och dokumentera i databasen Primus
  • inventera föremålens status samt vid behov genomföra lättare rengöring eller konserveringsåtgärder
  • packa föremål för frys, karantän och transport
  • övrigt arbete kopplat till föremålsmagasin och flyttprojekt

Kalmar läns museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Genom museets digitala museum, utställningar, föreläsningar och tillsammans med forskare och skolor arbetar vi för att våra samlingar och vår kunskap om Kalmar läns gemensamma kulturarv ska bli så tillgängligt som möjligt både för nutida och framtida generationer. I samlingarna finns cirka en miljon föremål som ger möjlighet till berättelser, fakta, kunskap och upplevelser om människors liv, villkor, samhällen, erfarenheter ur olika perspektiv. Föremålen sträcker sig från äldre stenålder till modern tid.

Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är den 10 september 2023. 

Läs mer och sök de lediga tjänsterna i vårt rekryteringssystem