Sagabiografen i Oskarshamn

Tekniska kontoret vid Oskarshamns kommun planerar att genomföra en ombyggnad av Sagabiografen i Oskarshamn. Kommunen och brukaren vill omforma byggnaden enligt biostadskonceptet, så att den efter ombyggnad rymmer tre salonger istället för en.

Sagabiografen invigdes den 12 augusti 1940. Den byggdes efter ritningar av Oskarshamns stadsingenjör Ragnar Berggren. (1894-1978). Byggnaden uppvisar en för Kalmar län ovanligt konsekvent och väl utförd funkisarkitektur. Interiören utformades i samarbete med konstnären Arvid Källström (1893-1967). Källström utförde inte bara de konstnärliga utsmyckningarna utan ansvarade genom färgsättning och val av belysningsarmaturer för biobesökarnas helhetsupplevelse.

I den antikvariska förundersökningen ges förslag till hur de aktuella ombyggnadsplanerna skulle kunna justeras så att större hänsyn tas till byggnadens befintliga arkitektoniska, konstnärliga och kulturhistoriska kvaliteter.

Sagabiografen i Oskarshamn, Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad pdf 1,456 kB

Ort: Oskarshamn

Ansvarig: Jan Westergren

Beställare: Tekniska kontoret, Oskarshamns kommun

År: 2014

  • Foto Nils Holgersson. Sagabiografen 1940-tal
  • Dekor av konstnären Arvid Källström.
  • Salongen från entrén. Girlangerna på väggen är utförda av Bernard Källström, bror till konstnären Arvid Källström.
  • Dörrar i salongen.