29 januari 2015

Ny studiecirkel! Ett län i beredskap

  Vid fyra tillfällen mellan 10/2 och 10/3 2015 håller historiker Peter Danielsson studiecirkeln Ett län i beredskap i Kronansalen på Kalmar läns museum.

  Kostnad: 850 kr
  Cirkelledare: Peter Danielsson

  I samband med studiecirkeln finns möjlighet att till självkostnadspris fika på Kafé Ångkvarnen. Kaféet erbjuder också lättare luncher. 

  Anmälan: Anmäl dig till Peter Danielsson på telefon 0480- 45 13 23, 070-672 94 03 eller peter.danielsson@kalmarlansmuseum.se

  10 februari kl. 13.00-15.00 
  En värld i krig 
  Andra världskriget kom att utvecklas till den blodigaste konflikten i mänsklighetens historia. Kriget innefattade allt från miljoner dödade till kärnvapenanvändning och terrorbombningar. Vi inleder studiecirkeln med en översikt om Andra världskriget som utspelade sig mellan 1939 och 1945.

  17 februari kl. 13.00-15.00 
  Visning av utställningen Ett län i beredskap
  Bomber föll över Kalmar län, främmande flygplan nödlandade och fartyg sprängdes utanför våra kuster. Människor på flykt undan krigets fasor damp ner i vår vardag. Samtidigt fortsatte livet nästan som förut. Länsmuseets nya utställning handlar om livet i Kalmar län i skuggan av kriget. En visning med historiker Peter Danielsson ger dig en fördjupad upplevelse av utställningen. 

  3 mars kl. 13.00-15.00 
  Norden och kriget 
  Danmark och Norge ockuperades av Tyskland och Finland anfölls av Sovjetunionen. Mängder av finska barn evakuerades till Sverige. Vid den här föreläsningen koncentrerar vi oss på de olika öden som våra nordiska grannländer drabbades av i samband med världskriget. 

  10 mars kl. 13.00-15.00 
  Rasbiologi, nackskott och gaskammare 
  Den pseudovetenskapliga rasbiologin fick under Andra världskriget i stort sett fritt spelrum och detta kom i förlängningen att leda till ond bråd död för åtskilliga miljoner människor. Vi går in på hur de rasbiologiska klassificeringarna ledde till lidande och diskriminering för resande, samer och romer – både härhemma och i Hitlers Nazityskland. 

   

  Deltagarna i studiecirkeln Ett län i beredskap ges också möjlighet att till rabatterat pris, 40 kr, gå på föreläsningen Marskalk Mannerheim och maten 11 mars kl. 18.00-19.00 på Kalmar läns museum och Kronansalen. Här får vi följa den finländske marskalken Gustaf Mannerheim på en kulinarisk levnadsresa. Ett liv som inleddes med rejäla grötportioner och avslutades med breddfyllda champagneglas. De sistnämnda fyllda med brännvin! Möjlighet till provsmakning av Mannerheims paradrätt Vorschmack kommer också att finnas. 
  Obs! Separat föranmälan till detta föredrag!