Från kalabaliken i Bender till medlemskap i Nato – vad hände egentligen?

Med Peter Danielsson, Hembygdskonsulent och historiker. Programledare Andreas Juhl, Kalmar läns museum.

Sverige verkar bli medlem i Nato och med det lämnar vi formellt 200 år av neutralitet bakom oss.

Innan neutralitetsprincipen blev verklighet som bland annat höll oss ifrån två världskrig var svenska kungar inte främmande för konflikter i tid och otid. Ett sådant exempel är de svenska härjningarna i öster, bland annat i Ryssland, vilket leder fram till ”kalabaliken i Bender”.

Peter Danielsson ger oss en historisk översiktsbild kring svensk neutralitetspolitik, allianser, om det ryska och turkiska väldet och kopplingarna till Sverige.

Mycket nöje!

karldentolfte nato neutralitet ryssland turkiet