Plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar län

Kalmar län präglas av sina skilda landskap, olika tidsåldrar och traditioner. Det är ett län som berättar sin historia genom en mångfald av kulturmiljöer och kulturarv, några kända andra mindre kända.

Kalmar län har starka varumärken som är bland de mest kända inom besöksnäringen i Sverige. De bygger på historiska platser, händelser och personer. Utanför dessa destinationer finns en potential av outvecklade, glömda eller ganska otillgängliga platser. Kulturarv och kulturmiljöer är tillgångar som skapar identitet och sammanhang för boende och är attraktiva för besökare. De är en potential för utveckling av besöksnäring och för regional utveckling.

För att stödja utvecklingen av kulturarvet inom besöksnäring och regional utveckling har Kalmar läns museum, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län gemensamt skapat en plattform att utgå från. Vi tre parter kan göra mycket för att ta tillvara och utveckla länets kulturarv. Men bara tillsammans med alla andra som arbetar med länets kulturarv; föreningar, besöksnäring, kommuner och många andra lokala aktörer kan kulturarvet nå sin fulla potential för en hållbar utveckling.

Denna plattform ska fungera som ett stöd i arbetet att utveckla, kommunicera och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer.

Plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar län (pdf)