2+1 väg mellan Gamleby och Helgenäs. Arkeologisk utredning etapp 2. 2009.

Resultaten från den särskilda arkeologiska utredning etapp 2 som Kalmar Läns Museum genomförde i oktober 2009, inför ombyggnationer av väg E22 mellan Gamleby och Helgenäs i Västerviks kommun, Småland. Utredningen genomfördes på uppdrag av Vägverket Region Sydost, i enlighet med beslut upprättat av Länsstyrelsen i Kalmar.  Vägverket Region Sydost planerar att uppföra mitträcke för s.k. 2+1-väg och i samband med detta krävs bl.a. justeringar av anslutningar och passager till mindre vägar samt vissa nysträckningar av ägovägar/GC. Stora delar av sträckningen berör riksintresse för kulturmiljö och anläggningsarbetena kräver att en arkeologisk utredning utförs för att konstatera om fornlämning berörs av arbetsföretaget. Ladda ner rapporten