Dagvattenledning vid Gamla stan

Hösten 1973 gjordes en antikvarisk kontroll vid Järnvägsgatan och Stadsparken i Kalmar. Anledningen var att en dagvattenledning skulle grävas ner och att arbetsföretaget skulle kunna påstöta lämningar från framförallt medeltid. Dokumentationsmaterialet är knappt men det framgår att äldre lämningar i form av kulturlager och något slags stolpkonstruktion påträffades i norra Stadsparkens västliga del. Ladda ner rapporten