Degeltillverkningen i Orrefors

Degeltillverkningen i Orrefors är kanske Nordens sista. Den är exempel på en ålderdomlig företeelse som nästan försvunnit i Glasriket. Den byggnadsantikvariska rapporten genomfördes för att dokumentera processen och den specialanpassade lokalen i Orrefors medan verksamheten pågår. En degel tar minst 12 månader att tillverka.

Kalmar läns museum har nu dokumenterat arbetet och lokalerna som används i Orrefors. Rapporten kan laddas ner här.