Den gamla muren tittar fram. Arkeologisk förundersökning 2009.

Länsmuseet gjorde på uppdrag av Kalmar Energi och Värme under november månad 2009 en schaktövervakning i Gamla stan inför nedläggande av fjärrvärme. I schaktet påträffades den medeltida stadsmuren. Då det inte var tekniskt möjligt att lägga ner fjärrvärmeledningen utan att göra åverkan fick man efter samtal med Länsstyrelsen lov att såga i en del stenar som ingick i muren för att på så sätt kunna lägga ner ledningen.  Ladda ner rapporten