En trattbägarlokal i Resmo

Rapporten utgör en sammanslagning av två arkeologiska fältundersökningar i Resmo socken på sydvästra Öland som utfördes av Kalmar läns museum under våren 2008. Med anledning av planerad husbyggnation genomfördes under tre dagar i slutet av februari en arkeologisk förundersökning, och delar av de lämningar som då påträffades gjordes föremål för en särskild arkeologisk undersökning ungefär en månad senare, under slutet av mars och början av april 2008.  Ladda ner rapporten