Förintelsens minnesdag 27 januari

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Sedan 2001 har den 27 januari varit en nationell minnesdag.

Kalmar läns museum delar åtagandet att högtidlighålla minnet av Förintelsens offer samt att hedra dem som stod emot genom att uppmärksamma dagen på flera sätt. 

Här delar museichef Örjan Molander med sig av sina tankar utifrån denna betydelsefulla dag: 

Förintelsen skakade vår civilisation i grunden och saknar motstycke i historien. Vår samtid är fortfarande märkt av folkmord, etnisk rensning, rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. Det internationella samfundet bär ett djupt ansvar att bekämpa denna ondska och upprätthålla de mänskliga rättigheterna. I denna kamp är Kalmar läns museum stolt att dela engagemanget för att högtidlighålla minnet av Förintelsens offer och hedra de modiga som stod emot.

Minnesdagen har en särskild betydelse i år. I den tid vi befinner oss med krig och kriser och ett polariserat samhällsklimat, är det viktigt att vi drar lärdom av vad de yttersta konsekvenserna kan bli när antisemitism, och andra former av rasism och intolerans får fotfäste i ett samhälle, säger Örjan Molander, museichef på Kalmar läns museum.

Utställningen ”Barn under Förintelsen”

Från den 24 januari till 11 februari visar vi miniutställningen ”Barn under Förintelsen” i Kalmar läns museums reception. Utställningen handlar om den nazityska regimens folkmord och förföljelser av judar och romer, med särskilt fokus på hur barnen utsattes. Barn som nazisterna ansåg utgjorde ett hot mot framtiden och därför inte fick leva. Utställningen är skapad av Forum för levande historia (nytt fönster)

Se föreläsningen ”Ett vitt skepp kommer lastat”

Hösten 2022 genomförde Kalmar läns museum, Judiska museet och Forum för levande historia programkvällen ”Ett vitt skepp kommer lastat”. Du kan se föreläsningen i repris utan kostnad via vår streamingtjänst KLM Play.

Programkvällens innehåll

Före och under andra världskriget arbetade den judiska församlingen i Kalmar med att försöka hjälpa Europas judar undan nazisternas förföljelser. Vid krigsslutet inrättades ett beredskapssjukhus i staden för att ta emot överlevande från koncentrations- och förintelselägren som anlände med de så kallade vita skeppen eller
 
Medverkande:
  • Historikern Malin Thor Tureby har skrivit om mötet mellan Kalmar och Förintelsen i en kommande antologi som tagits fram av Forum för levande historia.
  • Angelica Ruckstuhl från Judiska museet i Stockholm ger en bild av judiskt liv i Kalmar genom historien.
  • Anke Decker från Kalmar pastorat och Maria Kanje från Kalmar läns museum berättar om de som befriats, de som överlevde och de som ligger begravda på stadens begravningsplatser.
  • Moderator är journalisten och radioproducenten Thomas Lunderquist.

Byggnader som skyddade Förintelsens flyktingar

I vårt byggda kulturarv finns flera fastigheter som på olika sätt använts för att hjälpa Förintelsens flyktingar. Ett exempel är beredskapssjukhuset i Kalmar. I våra digitala samlingar kan du läsa berättelser och se historiska bilder från bland annat den här byggnaden.

Kalmar läns museums digitala samlingar

Judiska män som suttit fängslade i Bergen-Belsen men räddats till Kalmar spelar schack och lyssnar på radio på Beredskapssjukhuset.