I skuggan av landborgen

Under två dagar i augusti 2009 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk utredning på fastigheten Mysinge 1:9. Utredningen förorsakades av att ägaren till fastigheten ville uppföra ett nytt kostall. I exploateringsområdets närhet finns ett flertal fornlämningar i form av boplatser och gravar, vilket föranledde Länsstyrelsen att besluta om en arkeologisk utredning inför exploateringen. Ladda ner rapporten