Invigning av Utvecklingscentrum i Kulturmiljöpedagogik

Med en champagneknall som hördes vida omkring invigdes det nya Utvecklingscentrum i Kulturmiljöpedagogik. Sveriges Hembygdsförbund och Kalmar läns museum har upprättat ett samarbetsavtal för verksamheten. Syftet är att använda varandras kompetenser för att utveckla kulturmiljöpedagogiken. Hembygdsföreningarna har stor lokalkännedom och är väl organiserade över hela riket. KLM har under 20 år byggt upp pedagogisk erfarenhet att arbeta med elever och lokala organisationer utifrån människans behov – då som nu – med bas från lokala historiska platser och dess berättelser. Tillsammans kan SHF och KLM nu gå vidare med forskning, spridning och pedagogisk utveckling.