Kalmar läns museum beviljas 300 000 kr för att utveckla den internationella pedagogiska verksamheten

Kalmar läns museum har ansökt och beviljats 300 000 kronor från Kulturrådet för att utveckla den internationella pedagogiska verksamheten som kretsar kring tidsresor. Det sker genom den internationella organisationen Bridging Ages, med kansli på Kalmar läns museum, där Kalmar läns museum är med att initiera och driva internationella samverkansprojekt.

De sökta medlen ska bland annat gå till att utforska möjligheterna för att skapa en digital utbildning i tidsresemetodik, genomföra fler digitala sammankomster och att utveckla de digitala möjligheterna och använda dessa för att involvera målgruppen barn och unga. Tidigare har fokus varit mer riktat mot digitalt samarbete mellan organisationer, som i sin tur har barn och unga som viktiga målgrupper. Nu är det dags att ta nya grepp för att på ett tydligare sätt utveckla och använda den digitala tekniken för att nå barn och unga.

– Vi är förstås mycket glada för beskedet som ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa en organisation med möjlighet till deltagande oavsett geografi och att arbeta med världsomspännande och samhällsviktiga frågor som demokrati och jämställdhet med kulturarvet som resurs, säger Adam Norman, projektsamordnare på Kalmar läns museum.

Tidsresor som metod för lärarande – ett gott exempel

Den pedagogiska enheten på Kalmar läns museum har under lång tid bedrivit en omfattande nationell och internationell verksamhet och den pedagogiska metoden att arbeta med tidsresor har spridit sig till hela världen, bland annat till länder i Europa, Afrika och Nordamerika. Kalmar läns museum har fått medel beviljade för verksamheten under flera år vilket visar att Kalmar läns museum är en viktig aktör när det kommer till interkulturellt arbete, vilket också är något som Kulturrådet bekräftar i sin motivering till de beviljade medlen:

”Kalmar läns museum är en verksamhet av nationellt intresse som stärker det internationella och interkulturella utbytet inom kulturområdet genom utbildningar i tidsresemetod och implementering av pedagogiska rättighetsbaserade program där det lokala kulturarvet lyfts fram. Verksamheten främjar på detta sätt förnyelse och utveckling inom kulturområdet.”

Mer information

Läs mer om Kalmar läns museums internationella arbete

Läs mer om Bridging Ages

Länk till logotyp: