Kalmar läns museum medverkar i skapandet av barnvänlig vandringsled i världsarvet

Följ med kalven Sol-Blända, kossan Spen-Åsa och tjuren Stor-Alvar på en vandring vid Penåsa, Kastlösa.

Kalmar läns museum har tagit fram en vandringsled riktad till barn i världsarvet på södra Öland. Utmed leden finns berättelser, uppdrag och information som presenterar världsarvet och dess unika miljöer på ett spännande, lekfullt och nyskapande sätt. Pia-Lena Björnlund vid länsmuseet har skrivit texterna och skapat illustrationerna.

Vandringsleden är två kilometer lång och börjar vid den gamla banvaktarstugan på rastplatsen i Penåsa. Längs med leden finns skyltar med illustrationer och enkla fakta om platserna som passeras. Vandraren kan också följa en spännande berättelse om kalven Sol-Blända och hennes vänner. Berättelsen fortsätter vid varje skylt och är dold bakom en QR-kod. Mellan skyltarna kan man passa på att leta efter bilder på figurerna som ingår i historien, de finns gömda här och där, högt och lågt. Kanske lyckas man hitta alla åtta, både på rastplatsen och mellan skyltarna på vandringsleden?  På rastplatsen finns det också gömda QR-koder runt om på banvaktarens tomt. Bakom varje QR-kod döljer sig ett litet uppdrag.  

–  Vi har fått önskemål om fler världsarvsaktiviteter riktade till barn och därför inledde vi det här samarbetet med Kalmar läns museum. Ett riktigt roligt och viktigt projekt, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap.

I världsarvet på södra Öland finns det 140 kilometer vandringsleder som årligen underlättar för tusentals vandrare att se och uppleva det världsunika landskapet. Mörbylånga kommun arbetar aktivt med att utveckla lederna och synliggöra de unika natur- och kulturmiljöerna som har formats av människan och de betande djuren i många generationer. Penåsa (Kastlösa) är en knutpunkt för flera vandringsleder, både korta slingor och lite längre.

– Det här blir en fantastisk möjlighet att utveckla området vid Penåsa och att lyfta barnens upplevelser i landskapet. Vi hoppas att vandringsleden ska locka många barnfamiljer att ge sig ut och vandra, säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare vid Mörbylånga kommun.

Skyltarna längs med leden är framtagna inom Kalmar läns museum skyltsystem ”Kalmar läns kulturarvsportal” som möjliggör att besökaren kan ta till sig länets kulturarv med olika sinnen. Skyltsystemets syfte är att det ska bidra till platsutvecklingen i länet genom att skapa mötesplatser kring kulturarvet.

– Så roligt och spännande att det är i Mörbylånga kommun som Kalmar läns museums nya skyltsystem används för första gången! Och just för att skapa en vandringsled för barn i världsarvet. Här kan barn och vuxna lyssna på spännande berättelser och lösa knepiga gåtor med hjälp av QR-koder, säger Maja Heuer, verksamhetsutvecklare och platsutvecklare, på Kalmar läns museum.

Den 12 juli klockan 11.00 inviger landshövding Allan Widman vandringsleden tillsammans med barn och unga från trakten. Invigningen av leden är en del av Victoriavandringen under Victoriadagarna. Victoriavandringen är en vandringsdag för hela familjen med guidningar, tipspromenad och naturbingo. Victoriavandringen som är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet, Mörbylånga kommun, Kastlösa Gymnastikförening, Kastlösa Hembygdsförening, STF Öland och Färjestadens scoutkår.

Arbetet med vandringsleden möjliggjordes av en omfördelning av kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning via Riksantikvarieämbetet.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.