Kalmar läns museum på TV i Sydafrika

Programmet sänds live över hela Afrika från en studio i Johannesburg och beräkna nå 80-100 miljoner tittare. Ebbe Westergren, från länsmuseet ska berätta om hur länsmuseet genomför utbildningar och tidsresor i olika delar av Sydafrika. Med i panelen finns dessutom ett par sydafrikaner, som vidarebefodrar sina erfarenheter av att arbeta med lokal historia och tidsresor.
I programmet uppträder en grupp zuludansare o sångare och det finns en publik som har möjlighet att kommentera. Med i publiken finns bl.a. Helen Eklund från Kalmar läns museum.

TV programmet är till dels en celebration av att en sydafrikansk nationell organisation kring kulturmiljöpedagogik och tidsresor har bildats, inspirerade av Kalmar läns museums arbete. Denna organisation, Bridging Ages South Africa, lanseras nu på onsdag kväll på Worcester Museum, ca två timmar norr om Kapstaden. Lanseringen sker under stora festligheter, med dansare och musiker, inför ca 120 specialinbjudna gäster från hela Sydafrika inklusive ett 20-tal svenska gäster. Talare på kvällen är bl.a. ministern för Kultur och Sport Sakkie Jenner och Ebbe Westergren från Kalmar läns museum.

Vill ni ringa Ebbe direkt på telefon i Sydafrika så nås han på 070-6729406