Kvarteret Björken

Kvarteret Björken i Kalmar ligger mitt över gatan från Krusentiernska gården. En av fastigheterna som ägs av Kalmar kommun består av en samling låga ryggåsstugor. I husen bodde i många år Kjell Petersson som samlade på allt ifrån rör till virkesbitar. Idag röjer brodern Nils upp i byggnaderna och samtidigt gör länsmuseet en uppmätning samt en kulturhistorisk utredning som skall vara ett underlag inför en eventuell försäljning.