Målet om fossilfria tjänsteresor uppnått

År 2017 antog Kalmar läns museum Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Målet var att inte använda fossildrivna bilar i tjänsten senast år 2022. Nu är det målet uppnått.

– Hållbarhetsfrågorna är viktiga för oss. Därför är jag mycket glad över att kunna konstatera att vi har nått ett viktigt mål och på ett konkret sätt bidragit till att möjliggöra ett fossilfritt Sverige, säger Örjan Molander, museichef på Kalmar läns museum.

Kalmar läns museums transportomställning

Kalmar läns museum har nu minskat till nära 100 procent fossilfritt och har under en tioårsperiod genomfört följande:

  • ersatt alla fossildrivna egna fordon med biogas eller HVO
  • tagit initiativ till och bidragit till utvecklingen av dELbilspoolen som erbjuder möjlighet till fossilfria resor både i tjänsten och privat
  • skrivit nytt hyrbilsavtal för fossilfria hyrbilar vid tillfälliga toppar
  • antagit en miljöpolicy för resor i tjänsten.

Utmaningar framåt

Målet om en fossilbränslefri verksamhet är uppnått, men museet vill mer. Målet är att hela försörjningskedjan ska vara fossilbränslefri.

– Vi ska nu hålla i vårt eget arbete och fortsätta jobba aktivt med att inkludera alla våra leverantörer i omställningen till fossilfria transporter, säger Örjan Molander.

Mer information 

Om Fossilfritt Sverige

Läs mer och se vilka fler aktörer i Sverige som antagit transportutmaningen på fossilfritt-sverige.se

Om dELbilspoolen

Läs mer om dELbilspoolen som ett gott exempel på en miljömedveten satsning i Trafikverkets rapport ”Arena för transporteffektiv stadsmiljö – goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid” på trafikverket.se (pdf, nytt fönster).

Delbilspoolsens webbplats