Skulpterad manshuvud. Visade sig pryda överdelen till ett roder, tillhörande en mindre farkost. Vilken är f n okänd.

Nya fynd vid regalskeppet Kronans vrakplats

I augusti har Kalmar läns museum med stöd av Försvarsmakten genomfört nya dykningar på regalskeppets Kronans vrakplats. Syftet var att undersöka vrakets utsida, som ligger inpressad i leran på 27 meters djup. Kunskapen om hur Kronans utsida var konstruerad och utsmyckad är obefintlig, eftersom den legat otillgänglig under mer än 346 år.

Under insatsen har dykarna grävt ett provschakt under skansdäckets reling i akterdelen av babordssidan, på den plats där en 36-pundig bronskanon påträffades och bärgades våren 2022. De förliga och aktre delarna av fartygssidan var de områden som hade flest utsmyckningar på stormaktstidens örlogsskepp. Anledningen till att just de delarna hade rik och spektakulär utsmyckning var att de höga officerarna hade sina utrymmen i denna del av fartyget. Trots den bitvis kaotiska miljön, med mängder av material som krossats under fartygssidans tyngd, gav det riskfyllda och tålamodsprövande dykarbetet häpnadsväckande resultat. Under det intensiva dykarbetet kunde ett stort antal skulpturer och dekorativa träsniderier bärgas. 

Vi antog att det kunde finnas utsmyckningar men inte hur mycket och framför allt inte i vilket skick. Under dykningarna blev det tydligt att fynden kommer ge oss ny och viktig kunskap om hur regalskeppet var smyckat utvändigt, vilket är en pusselbit vi saknar, säger Lars Einarsson, enhetschef på Kalmar läns museum och projektledare för Kronanprojektet.

När fynden kom upp till ytan från havets botten kunde länsmuseets arkeologiska konservatorer omedelbart ta hand om materialet. När dykveckan var avslutad följde fyndmaterialet med till ubåtsräddningsfartyget HMS Belos hemmahamn i örlogsbasen i Karlskrona för vidare transport till Kalmar för fortsatt konservering. 

Tack vare flottans tungdykare och deras konsekventa och professionella arbetssätt uppnådde dykningarna den marinarkeologiska målsättningen. 

Läget för provschaktet under babordssidan reling i höjd med skansdäcket. Foto: Försvarsmakten/Kalmar läns museum

Läget för provschaktet under babordssidan reling i höjd med skansdäcket. Foto: Försvarsmakten/Kalmar läns museum

 

Skulpterad manshuvud. Visade sig pryda överdelen till ett roder, tillhörande en mindre farkost. Vilken är f n okänd.

Skulpterad manshuvud. Visade sig pryda överdelen till ett roder, tillhörande en mindre farkost. Vilken är för närvarande okänd. Foto: Försvarsmakten/Kalmar läns museum

 

En av Försvarsmaktens tungdykare på väg ur dykarklockan efter genomfört dykpass på Kronans vrakplats

En av Försvarsmaktens tungdykare på väg ur dykarklockan efter ett genomfört dykpass på regalskeppet Kronans vrakplats. Foto: Försvarsmakten/Kalmar läns museum

 

Skulpterad triton (mytologisk gestalt i form av en korsning mellan människa och fisk.

Skulpterad triton (mytologisk gestalt) i form av en korsning mellan människa och fisk. Foto: Försvarsmakten/Kalmar läns museum

 

Konservator Stina Damberg tillsammans med nyss bärgad karyatid (skulpterad kvinnogestalt). Denna typ v utsmyckning har prytt de aktre delarna av Kronans skeppssidor samt även akterspegeln.

Länsmuseets konservator Stina Damberg tillsammans med en nyss bärgad karyatid (skulpterad kvinnogestalt). Denna typ av utsmyckning har prytt de aktre delarna av Kronans skeppssidor samt även akterspegeln. Foto: Försvarsmakten/Kalmar läns museum