Nytt golv i Långlöts kor

På grund av mögelproblem i Långlöt kyrka har man bestämt sig för att ändra golvkonstruktionen framme i koret vilket krävde sänkning av den nuvarande undergrundsnivån med cirka 0,2 meter. I samband med detta gjordes en förundersökning i form av schaktövervakning på en cirka 7 x 3 m stor yta i koret. Den ytan var tidigare kyrkogårdsmark till en av de tidigare kyrkorna som stått på platsen och det nu aktuella området kom att ingå i kyrkan vid den sista kyrkans uppförande, på slutet av 1700-talet. Inga äldre lager eller konstruktioner påträffades vid undersökningen.  Ladda ner rapporten