Trafikplats Rinkabyholm. Planerad trafikplats nordväst om Rinkabyholm.

Under ett par dagar i september utförde Kalmar läns museum en arkeologisk utredning etapp 2 i området norr om Rinkabyholm. Arbetet utfördes med anledning av att det i detta område planeras för en trafikplats vid en omläggning av E22 norr om Rinkabyholm. Vid undersökningen påträffades en härd vilken konstaterar att bevakningsobjektet RAÄ 184:1, Dörby socken, är en fornlämning. Ladda ner rapporten